<

Seneste nyt i Kanslerhus23-09-2018 - 18:00

Der sker en masse i AB Kanslerhus for tiden. Se her for lidt om nogle af de igangværende opgaver.

HUSK at I også altid kan logge ind og læse bestyrelsesreferaterne.

Varmecentral

Den nye varmecentral er nu installeret og der er afleveringsforretning den 2/10 2018. Der er dog allerede nu sat varme på systemet. Der mangler stadig at blive nedtaget nogle varmerør, som muligvis indeholder asbest, hvorfor de kælderrum, som rørene løber igennem skal tømmes helt, mens rørene fjernes. Dette arbejde vil blive påbegyndt den 8/10 2018 og de berørte beboere er informeret, og der er truffet aftale om tømning og retur af effekterne. Nogle af effekterne skal opbevares i tørrekælder under 208 og tilstødende rum, hvorfor denne tørrekælder ikke er brugbar til formålet fra 8/10 2018 og ca. 3 uger frem. Der bliver aflåst. Vi er først for ganske nyligt blevet bekendt med at de pågældende rør skulle fjernes, hvorfor det ikke har været muligt at planlægge proceduren i god tid og informere herom. Gravearbejdet i Kanslergade ud for nr. 7 skyldes opgravning af de gamle varmerør.

 

Opdatering:

Som tidligere "varslet” bliver der ikke behov for at benytte tørrekælderen i 208 til opbevaring af effekter fra kælderrum, der skal tømmes i forbindelse med fjernelse at de gamle varmerør. Tørrekælderen kan derfor benyttes som sædvanlig.

 

Isolering af spidsloft

Den 15/10 2018 påbegyndes isoleringsarbejdet på det såkaldte spidsloft, et arbejde der forventes at tage 14 dage. I den anledning skal samtlige loftrum på spidsloftet være helt tømte. De pågældende er informeret. Dette arbejdet har været planlagt siden det tidlige forår, men det har været uhyre vanskeligt at få tilbud og håndværkere til at udføre arbejdet.

 

Storskrald 

I anledning af ovennævnte, er der mulighed for at sætte ting til storskrald til og med 7/10 2018. IKKE byggeaffald o. lign. det skal man selv bortskaffe. Vi tilstræber løbende afhentning af hensyn til pladsen og mindst muligt rod i gården, men det er lidt vanskeligt at styre, hvorfor rodet må accepteres i den pågældende periode.

 

Udskiftning af riste 

Endvidere er der bestilt udskiftning af ristene foran opgangsdørene, som er meget tærede. Dette arbejde udføres snarest, idet ristene er bestilt.

 

Brandsikring 

Udskiftning af dørene på køkkentrapperne imod loftet til branddøre er også bestilt, men her venter vi på at håndværkerne har tid til at udføre arbejdet.

 

Fugtsikringsprojekt udskudt 

Det omfattende fugtsikringsprojekt, som blev besluttet på generalforsamlingen, og som skulle have været udført her i efteråret, er udskudt til foråret.

 

<