<

Seneste nyt i Kanslerhus17-12-2018 - 09:00

Se her for lidt om nogle af de igangværende opgaver.

HUSK at beboere også altid kan logge ind og læse bestyrelsesreferaterne.

Isolering af spidsloft

Spidsloftet er blevet isoleret, og i den anledning har samtlige loftrum på spidsloftet være tømt.

Vi takker for forståelse og det gode samarbejde i denne forbindelse.

 

Brandsikring 

Der er bestilt udskiftning af dørene på køkkentrapperne imod loftet og branddøre er også bestilt. Dette forventes udført i starten af 2019.

 

Fugtsikringsprojekt udskudt 

Det omfattende fugtsikringsprojekt, som blev besluttet på generalforsamlingen, og som skulle have været udført i efteråret 2018, er udskudt til foråret 2019.

 

<