<

Pap i skralderum03-12-2018 - 14:00

Alle papkasser skal klappes sammen og låget skal kunne lukke - ellers bliver containeren IKKE tømt!

Til alle beboerne i Kanslerhus.

 

 

I anmodes endnu en gang om at overholde gældende regler for affaldssortering.

 

Alle papkasser skal klappes sammen (så er der plads til meget mere).

 

Der må ikke fyldes mere pap i papcontainerne end, så låget kan lukkes, da de ellers ikke bliver tømt.

 

Er der ikke plads i papcontainerne, skal man selv bortskaffe sit pap, da Kommunen ikke tømmer overfyldte containere, eller vente til der er plads.

 

Vi arbejder på en løsning, så der bliver større kapacitet til pap, men det er ikke ”bare lige” med Københavns Kommune, og på grund af den store stigning i nethandel er det et generelt problem over alt med pap.

 

Det henstilles endnu en gang til, at alle overholder ovennævnte.

 

I må alle have en hyggelig december til trods for ”papbøvl”.

 

Venlig hilsen

P.b.v.

Ole Foldberg

<