Om Foreningen - A/B Kanslerhus

Andelsboligforeningen Kanslerhus blev stiftet i forbindelse med købet af ejendommen den 1. april 2013.

Det er foreningens formål at eje og drive ejendommen matr. nr. 4828 Udenbys Klædebo, beliggende Kanslergade 1-7 og Jagtvej 202-208.

Foreningen har valgt en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Se mere under KONTAKT.