Venteliste i A/B Kanslerhus

Intern og ekstern venteliste i A/B Kanslerhus opstilles efter vedtægterne §14A hvor principperne er:

Hver andelshaver kan indtegne sig på den interne venteliste efter princippet om først i tid.
Hver andelshaver kan anvise en person til den eksterne venteliste efter princippet om først i tid.
Ny andelshaver kan indtegne sig på den interne venteliste og anvise en person til den eksterne venteliste efter princippet om først i tid.
Når andelshaver sælger sin andel ophører retten til at stå på den interne venteliste.
Når andelshaver sælger sin andel vil anvist person stadig være berettiget til at stå på den eksterne venteliste.

Er ovennævnte kriterier ikke opfyldt kan man ikke blive skrevet på venteliste.

A/B Kanslerhus
Bestyrelsen